Termeni și condiții

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.sop.zupria.com deținut și operat de compania HUNDRED PERCENT SRL, cu sediul în Brăila, Str. Polona nr. 6 – 8, jud. Brăila, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J09-480/2017, cod unic de înregistrare fiscală RO37790421. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului, și va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve. HUNDRED PERCENT SRL își rezervă dreptul de a modifică unilateral, de a adaugă și/sau retrage în parte sau în întregime conținutul prezențelor condiții legale de utilizare a site-ului.

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, va rugăm să nu mai utilizați acest site. În situația în care accesați site-ul și îl folosiți, se consideră implicit că ați acceptat termenii și condițiile legale de utilizare al acestuia.

Generalități
Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre produsele, serviciile și soluțiile oferite de HUNDRED PERCENT SRL clienților.

Drepturi de autor
Conținutul site-ului vă este oferit gratuit, cu scop informativ. Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea exclusivă a HUNDRED PERCENT SRL și este protejat de legislația națională în materia proprietății intelectuale, a drepturilor de autor, a mărcilor și indicațiilor geografice, precum și de convențiile internaționale aplicabile. Folosirea oricăror elemente și informații enumerate mai sus fără obținerea unui acord expres și prealabil de la HUNDRED PERCENT SRL se sancționează conform legilor în vigoare.

Conținutul site-ului www.sop.zupria.com nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a HUNDRED PERCENT SRL.

Condiții, Garanții și Limitări
HUNDRED PERCENT își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau șterge în orice moment și în mod discreționar total sau parțial datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciile, soluțiile și produsele oferite, fără a fi necesară obținerea acordului vreunui terț.
HUNDRED PERCENT nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
HUNDRED PERCENT își rezervă dreptul ca în orice moment să modifice în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
HUNDRED PERCENT nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Utilizatorii înțeleg și acceptă că accesul la site și la serviciile și produsele prezentate va fi condiționat în mod obiectiv de conexiunea la internet și dotările hardware și software folosite de fiecare Utilizator.
HUNDRED PERCENT își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
HUNDRED PERCENT nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site și nu își asumă răspunderea pentru eventuală imposibilitate de accesare a site-ului din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecărui Utilizator. Acest site va fi accesat de bună voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Protecția datelor cu caracter personal
Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Modul detaliat de prelucrare și protejare a datelor cu caracter personal sunt conținute în politica de confidențialitate aplicabilă acestui site, pe care o puteți citi în politica GDPR.

Limitarea răspunderii
Site-ul poate conține date inexacte sau erori. Informațiile de pe site sunt pregătite şi furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanție, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitate satisfăcătoare sau utilitatea informațiilor pentru un anumit scop.
 HUNDRED PERCENT nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecventiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din sau sunt legate de utilizarea informațiilor de pe acest site sau de accesarea, navigarea pe și utilizarea acestui site.
HUNDRED PERCENT va depune eforturi rezonabile pentru a posta informații corecte şi actualizate, dar nu garantează acuratețea sau caracterul complet al acestora.
 HUNDRED PERCENT va fi exonerată de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-ului sau din preluarea și utilizarea datelor de pe acest site. Descrierile aferente produselor şi serviciilor sunt furnizate ca referințe generale cu privire la natură și tipul produselor și serviciilor oferite de HUNDRED PERCENT. Utilizatorii care sunt interesați de aceste produse sau servicii se vor adresa direct HUNDRED PERCENT pentru a obține informații complete și actuale.

Monitorizare
HUNDRED PERCENT SRL are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza conținutul SITE-ului, pentru a determina dacă se respectă Termenii acestui acord și oricare alte regului de utilizare stabilite de HUNDRED PERCENT SRL și de asemenea pentru a verifica dacă este respectată litera legii, sau pentru a răspunde cerințelor din partea organelor competențe de stat.

Certification SR EN ISO/IEC 27001:2018

SR EN ISO/IEC 27001:2018 Certificare în Managementul Securității Informațiilor Certificat